Wydruki
ostre jak...
Czyli przysmak dla odważnych

Poniżej zamieszczamy porady, którymi należy się kierować przygotowując pliki do druku cyfrowego. Ich przestrzeganie pozwoli Państwu uniknąć przykrych niespodzianek, zapewni wysoką jakość druku a nam ułatwi i przyspieszy Państwa obsługę.

Kolorystyka:

 • najlepiej aby w pliku do druku stosować tylko kolory z modelu CMYK. Wynikowy kolor na wydruku jest wtedy dokładnie zdefiniowany i można go odnieść np. do druku offsetowego czy też do wzorników kolorów CMYK.
 • model kolorów RGB jest nie zalecany ale nie wykluczony. Jest przeznaczony do urządzeń emitujących światło i nie powinien być w poligrafii stosowany. Jednakże nasza drukarka ma świetny algorytm konwersji tego modelu do modelu CMYK i dzięki specyficznym właściwościom tonerów jest w stanie uzyskać o wiele większą przestrzeń barw (gamut) niż w druku offsetowym po konwersji do CMYK. W związku z tym uzyskujemy o wiele żywsze kolory.
 • powyższa zaleta (duża przestrzeń barw) ma także zastosowanie do kolorów z palety PANTONE. I tu uzyskujemy przeważnie świetne efekty ale należy pamiętać, że niektóre specyficzne kolory z tej palety mogą się znacznie różnić w druku cyfrowym.
 • nie ma potrzeby mieszania wielu kolorów z kolorem czarnym aby uzyskać głęboką czerń na wydruku.
 • nie można przekraczać maksymalnych zawartości procentowej kolorów w jednym punkcie, która wynosi 280%. Czyli np. wartość koloru C100% M100% Y70% K10% jest jeszcze dopuszczalna.
 • należy unikać sytuacji, w których niewielkie natężenia kolorów (2, 3 %) mają zasadniczy wpływ na wygląd całego projektu gdyż w druku cyfrowym tak niskie wartości są trudne do uzyskania.

Czcionki:

 • najbezpieczniej jest wszystkie użyte napisy w programie graficznym zamienić na krzywe. Robimy to np. w Corelu za pomocą sktótu CTR+Q lub tworząc PDF zaznaczamy opcję wysyłania krojów do pliku w postaci krzywych.
 • można oczywiście założyć, że podstawowy zestaw czcionek systemowych (czyli: Arial, Times, Tahoma, Verdana) jest zawsze dostępny w każdym systemie ale mogą wtedy wystąpić różnice w kerningu, przeniesieniach itp. i dlatego ten sposób wymaga akceptacji Klienta po pierwszym wydruku.
 • po konwersji dokumentów MS Word na PDF należy się upewnić, że plik PDF ma zawarte wszelkie występujące w dokumencie kroje pisma. Najlepiej gdy otworzymy taki dokument na innym komputerze, który nie ma zainstalowanych tych samych czcionek i upewnimy się, że wygląda dobrze.

Układ stron:

 • przy pracach wielostronicowych (książki, foldery) należy wszystkie strony zawrzeć w jednym pliku, kolejno i z zachowaniem jednakowej orientacji.
 • przy zlecaniu druku wielu dokumentów jednostronicowych należy pamiętać, że ich samodzielne połączenie w jeden dokument wielostronicowy znacznie przyspieszy wykonanie druku.
 • przy pracach gdzie wymagane jest rozmnożenie wielu użytków na arkuszu można skorzystać z przygotowanych przez nas szablonów lub dostarczyć jeden użytek umieszczony centralnie na stronie. Montaż na arkuszu wykonujemy bezpłatnie.
 • drukujemy wyłącznie na formacie A3 lub SR A3. A zatem strony w formatach A4 będą łączone na wspólnym arkuszu a potem rozcinane.
 • aby osiągnąć pełen zadruk na formacie A4 lub A3 należy go wydrukować na trochę większym formacie czyli na SR A3Spady i zalewki:

 • bezwzględnym warunkiem zlecenia nam cięcia arkuszy na poszczególne użytki jest aby w pracy zadane były spady czyli aby grafika wychodziła o ok. 2 mm poza oczekiwane linie cięcia.
 • ze względu na tolerancję położenia obrazu na papierze w połączeniu z tolerancją błędu przy cięciu wskazane jest aby wszelkie elementy graficzne były oddalone od linii cięcia o conajmniej 3 mm.
 • w druku cyfrowym nie ma zjawiska niedokładności pasowania kolorów i nie są wymagane zalewki kolorów lub naddruki czerni na tle jak to ma miejsce przy druku offsetowym.

Grafika:

 • aby uzyskać optymalną jakość fotografii na wydruku powinny one mieć rozdzielczość min. 250 dpi. Stosowanie rozdzielczości powyżej 300 dpi nie ma sensu
 • przy zlecaniu nam wydruku luźnych zdjęć w formacie JPG należy zawsze podać ich docelowy wymiar gdyż format ten nie zachowuje wymiarów oryginału.
 • niektóre efekty specjalne w programach graficznych (przezroczystości, cienie, soczewki) mogą dać nieprzewidziane efekty w druku dlatego pewniejsze jest przekonwertowanie takiej całej strony do TIFa o rodzielczości 300 dpi. Wtedy to co widać na ekranie zostanie wydrukowane.
 • przy połączeniach grafiki wektorowej z bitmapami należy zawsze stosować ten sam model kolorów w obu obiektach. W przeciwnym razie np. kolor czarny w bitmapie leżącej na czarnym, wektorowym tle nie będzie taki sam.

Jeśli plik został niedostatecznie przygotowany i wymaga dodatkowych, poważniejszych operacji edycyjnych, ich koszt zostanie doliczony do usługi wydruku zgodnie z obowiązującym cennikiem usług DTP w firmie Media Press. O fakcie tym uprzedzimy Klienta.

UWAGA: impozycja przy druku publikacji wielostronicowych oraz powielanie użytków na arkuszu drukarskim wykonywane są bezpłatnie.
Do góry

design by fast4net