Wydruki
ostre jak...
Czyli przysmak dla odważnych

§1.

Wykonawcą zleceń jest firma MEDIA PRESS P. Augustyniak i wspólnicy Sp.J., zarejestrowana pod adresem 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19A

§2.

Zleceniodawcą jest firma lub osoba prywatna wypełniająca druk zlecenia lub przysyłająca zamówienie mailem na adres: prace@media-press.com.pl

§3.

Zakres usług wykonywanych przez dział poligrafii firmy MEDIA PRESS:
 • naświetlanie klisz CTF (max. format 1120 x 810 mm)
 • naświetlanie płyt CTP
 • wypalanie płyt CTP
 • elektroniczny montaż (impozycja)
 • fotografia cyfrowa
 • montaż elektroniczny fotografii, projektowanie, skład grafiki i tekstu, dtp
 • przygotowanie plików typu PostScript lub PDF ze zbioru Zleceniodawcy
 • proofy cyfrowe EPSON (+ RIP Best Color)
 • wydruki wielkoformatowe EPSON PRO 9600 (+ RIP Best Color)
 • druk cyfrowy kolorowy i czarno-biały wraz z usługami introligatorskim
 • druk offsetowy wraz z usługami introligatorskimi

§4.

Wyż̇ej wymienione usługi realizujemy z plików Klienta. Pliki można dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną na: adres mailowy (prace@media-press.com.pl), bezpośrednio na serwer FTP (ftp://media-press.com.pl) lub poprzez zlecenie On-Line znajdujące się na stronie internetowej firmy pod adresem: www.media-press.com.pl (tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

§5.

Usługi realizowane są tylko po kompletnym i czytelnym wypełnieniu druku zlecenia bądź dokładnym opisaniu parametrów w mailu

§6.

Obowiązujące dla operatora urządzeń są tylko uwagi pisemne zawarte na zleceniu. Niestaranne lub niekompletne wypełnienie zlecenia, może spowodować opóźnienie lub błędy w jego realizacji, za które firma Media Press nie ponosi odpowiedzialności.

§7.

Druk cyfrowy
 1. Cyfrowy druk realizujemy na urządzeniu XEROX DC1000.
 2. Zalecamy stosowanie się Klientów do zasad przygotowania pracy do druku cyfrowego zawartych na naszej stronie internetowej.
 3. Wszelkie dodatkowe prace edycyjne, które są następstwem niewłaściwego przygotowania pracy przez Klienta (dorabianie spadów, konwersja kolorów, układanie i skalowanie fotografii na arkuszu itp.) są wyceniane wg obowiązującego w firmie Media Press cennika usług DTP.
 4. Powielanie użytków na arkuszu oraz impozycja publikacji wielostronicowych wykonywane są bezpłatnie.
 5. Obowiązującym modelem kolorów w druku cyfrowym jest CMYK. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących odzwierciedlenia kolorów systemu RGB i PANTONE.
 6. Przy ponawianiu lub dodruku nakładu Klient powinien dostarczyć operatorowi drukarki wydruk wzorcowy z poprzedniego nakładu.
 7. Druk cyfrowy wykonujemy tylko na własnych podłożach.
 8. Przy każdym zleceniu Klient może zażądać osobistej akceptacji pierwszego wydruku. Operator drukarki wyznacza wtedy jej termin.
 9. Wszystkie zlecone jednorazowo nakłady sumują się dając w efekcie niższy przedział cenowy dla Klienta. Nakłady druków dwustronnych są liczone podwójnie.
 10. Minimalny koszt usługi druku cyfrowego wynosi 10 zł netto.
 11. Minimalne ilości wizytówek jakie można zamówić z pocięciem to 96 szt. kolorowych lub 408 szt. czarno-białych. Można przy tym łączyć wiele nazwisk w ramach jednego zlecenia.
 12. Usługa cięcia realizowana jest tylko w przypadku spełnienia przez plik Klienta zasad przygotowania prac do druku cyfrowego.

§8.

Usługi DTP
 1. Zlecenie montażu elektronicznego fotografii oraz projektowania składu grafiki i tekstu realizowane są na komputerach PC i Macintosh.
 2. Przygotowujemy pliki typu *.pdf ze zbiorów otwartych Zleceniodawcy w programach DTP. Nie ponosimy odpowiedzialności za efekty separacji plików otwartych. Nie odpowiadamy za zawartość dostarczanych plików (dobór kolorów, jakość i zgodność czcionek) oraz za ich kompatybilność z naszymi wersjami programów – prosimy za każdym razem sprawdzać poprawność przygotowanej pracy lub dostarczać wydruki kontrolne.
 3. O dołączonych profilach kolorystycznych Zleceniodawca musi poinformować Wykonawcę przed rozpoczęciem pracy.
 4. Opłata za w/w usługę uzależniona jest od czasu pracy operatora DTP (wg. aktualnego cennika).

§9

Naświetlanie na kliszach (CTF) i płytach (CTP)
 1. Naświetlanie wykonywane jest z plików PS, PRN i PDF. Istrnieje możliwość wykonania naświetleń z tzw pliku źródłowego, ale wiąże się to z dodatkowymi opłatami.
 2. Zlecenia naświetlania na filmie wykonywane są na naświetlarce SCREEN TANTO 6120, wyposażonej w RIP software'owy Harlequin. Dostępne są rozdzielczośći 1200, 2000, 2400, 4000 dpi. Wyboru odpowiedniej rozdzielczości musi wyoknać zleceniodawca wypełniają odpowiednią rubrykę zlecenia.
 3. Zlecenia naświetlania na płycie wykonywane są na naświetlarce SCREEN Plate Rite 8600 wyposażonej w RIP software'owy Harlequin. Dostępna jest rozdzielczośći, 2400 dpi.
 4. O dołączonych profilach kolorystycznych Zleceniodawca musi poinformować Wykonawcę przed rozpoczęciem pracy.
 5. W plikach naświetlanych na płytach standardowo nadrukowujemy kolor czarny. Jeśli klient sobie tego nie życzy, musi zaznaczyć to przy zlecaniu pracy.

§10.

Postanowienia końcowe
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru i terminowej zapłaty, za wykonaną pracę. Jeśli wycofa zlecenie znajdujące się już w realizacji, zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną część pracy.
 2. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego poprawienia reklamowanego zlecenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową tylko do wartości zlecenia wykonanego w firmie Media Press, pozostałe koszty związane z drukiem lub innym procesem poligraficznym ponosi Zleceniodawca.
 3. Podpisanie odbioru zlecenia przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami realizacji zleceń w firmie Media Press oraz odbiorem pracy bez zastrzeżeń.
 4. Firma Media Press nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 5. W przypadku nie uregulowania płatności w określonym terminie Wykonawca naliczy odsetki w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.
 6. Cennik usług dostępny jest w sekretariacie firmy lub na stronie internetowej pod adresem www.media-press.com.pl.
 7. Wykonawca może odstąpić od wykonania zlecenia, bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu zleceniodawcy.
 8. Firma Media Press dba o prywatne dane swoich Klientów. Na ich życzenie możemy uruchomić indywidualne konto na serwerze FTP (z dostępem na osobiste hasło). Wszelkie wybrakowane lub niewykorzystane klisze, płyty lub wydruki są niszczone.
Pliki do pobrania:
Do góry

design by fast4net