Poniżej zamieszczamy porady, którymi należy się kierować przygotowując pliki do druku cyfrowego. Ich przestrzeganie pozwoli Państwu uniknąć przykrych niespodzianek, zapewni wysoką jakość druku a nam ułatwi i przyspieszy Państwa obsługę.

W technologii cyfrowej drukujemy bezpośrednio z pliku. Najlepszy do druku będzie więc PDF, jednak poradzimy sobie także z plikami z rozszerzeniem JPG, TIFF, CDR. Prace przeznaczone do druku powinny być przygotowane w formacie docelowym (skala 1:1)w rozdzielczości 300dpi. Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK, przyjmujemy jednak też prace przygotowane w RGB. Plik powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp. Teksty najlepiej powinny być zamienione na krzywe.

Projekt powinien zawierać:
– SPADY, czyli grafika wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte.
– PASERY, czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.
– OZNACZENIA ZGINANIA/BIGOWANIA (jeśli praca będzie bigowana), czyli punkty wyznaczające linię gięcia, umieszczone poza formatem netto pracy. Umożliwiają właściwe, zgodne z założeniem projekty wykończenie pracy.

Prace wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku (zawierającym wszystkie strony, także puste).

Kolorystyka:

Najlepiej aby w pliku do druku stosować tylko kolory z modelu CMYK. Wynikowy kolor na wydruku jest wtedy dokładnie zdefiniowany i można go odnieść np. do druku offsetowego czy też do wzorników kolorów CMYK. Model kolorów RGB jest nie zalecany ale nie wykluczony. Jest przeznaczony do urządzeń emitujących światło i nie powinien być w poligrafii stosowany. Jednakże nasza drukarka ma świetny algorytm konwersji tego modelu do modelu CMYK i dzięki specyficznym właściwościom tonerów jest w stanie uzyskać o wiele większą przestrzeń barw (gamut) niż w druku offsetowym po konwersji do CMYK. W związku z tym uzyskujemy o wiele żywsze kolory. Powyższa zaleta (duża przestrzeń barw) ma także zastosowanie do kolorów z palety PANTONE. I tu uzyskujemy przeważnie świetne efekty ale należy pamiętać, że niektóre specyficzne kolory z tej palety mogą się znacznie różnić w druku cyfrowym. Nie ma potrzeby mieszania wielu kolorów z kolorem czarnym aby uzyskać głęboką czerń na wydruku. Nie można przekraczać maksymalnych zawartości procentowej kolorów w jednym punkcie, która wynosi 280%. Czyli np. wartość koloru C100% M100% Y70% K10% jest jeszcze dopuszczalna. Należy unikać sytuacji, w których niewielkie natężenia kolorów (2, 3 %) mają zasadniczy wpływ na wygląd całego projektu gdyż w druku cyfrowym tak niskie wartości są trudne do uzyskania.

Czcionki:

Najbezpieczniej jest wszystkie użyte napisy w programie graficznym zamienić na krzywe. Robimy to np. w Corelu za pomocą sktótu CTR+Q lub tworząc PDF zaznaczamy opcję wysyłania krojów do pliku w postaci krzywych. Można oczywiście założyć, że podstawowy zestaw czcionek systemowych (czyli: Arial, Times, Tahoma, Verdana) jest zawsze dostępny w każdym systemie ale mogą wtedy wystąpić różnice w kerningu, przeniesieniach itp. i dlatego ten sposób wymaga akceptacji Klienta po pierwszym wydruku. Po konwersji dokumentów MS Word na PDF należy się upewnić, że plik PDF ma zawarte wszelkie występujące w dokumencie kroje pisma. Najlepiej gdy otworzymy taki dokument na innym komputerze, który nie ma zainstalowanych tych samych czcionek i upewnimy się, że wygląda dobrze.

Układ stron:

Przy pracach wielostronicowych (książki, foldery) należy wszystkie strony zawrzeć w jednym pliku, kolejno i z zachowaniem jednakowej orientacji. Przy zlecaniu druku wielu dokumentów jednostronicowych należy pamiętać, że ich samodzielne połączenie w jeden dokument wielostronicowy znacznie przyspieszy wykonanie druku. Przy pracach gdzie wymagane jest rozmnożenie wielu użytków na arkuszu można skorzystać z przygotowanych przez nas szablonów lub dostarczyć jeden użytek umieszczony centralnie na stronie. Montaż na arkuszu wykonujemy bezpłatnie. Drukujemy wyłącznie na formacie A3 lub SR A3. A zatem strony w formatach A4 będą łączone na wspólnym arkuszu a potem rozcinane. Aby osiągnąć pełen zadruk na formacie A4 lub A3 należy go wydrukować na trochę większym formacie czyli na SR A3

Spady i zalewki:

Bezwzględnym warunkiem zlecenia nam cięcia arkuszy na poszczególne użytki jest aby w pracy zadane były spady czyli aby grafika wychodziła o ok. 2 mm poza oczekiwane linie cięcia. Ze względu na tolerancję położenia obrazu na papierze w połączeniu z tolerancją błędu przy cięciu wskazane jest aby wszelkie elementy graficzne były oddalone od linii cięcia o conajmniej 3 mm. W druku cyfrowym nie ma zjawiska niedokładności pasowania kolorów i nie są wymagane zalewki kolorów lub naddruki czerni na tle jak to ma miejsce przy druku offsetowym.

Grafika:

Aby uzyskać optymalną jakość fotografii na wydruku powinny one mieć rozdzielczość min. 250 dpi. Stosowanie rozdzielczości powyżej 300 dpi nie ma sensu. Przy zlecaniu nam wydruku luźnych zdjęć w formacie JPG należy zawsze podać ich docelowy wymiar gdyż format ten nie zachowuje wymiarów oryginału. Niektóre efekty specjalne w programach graficznych (przezroczystości, cienie, soczewki) mogą dać nieprzewidziane efekty w druku dlatego pewniejsze jest przekonwertowanie takiej całej strony do TIFa o rodzielczości 300 dpi. Wtedy to co widać na ekranie zostanie wydrukowane. Przy połączeniach grafiki wektorowej z bitmapami należy zawsze stosować ten sam model kolorów w obu obiektach. W przeciwnym razie np. kolor czarny w bitmapie leżącej na czarnym, wektorowym tle nie będzie taki sam.

Jeśli plik został niedostatecznie przygotowany i wymaga dodatkowych, poważniejszych operacji edycyjnych, ich koszt zostanie doliczony do usługi wydruku zgodnie z obowiązującym cennikiem usług DTP w firmie Media Press. O fakcie tym uprzedzimy Klienta.